منوی دسته بندی

cloud-native

The Twelve Factors

The Twelve Factor ۱۲ فاکتور یک متدولوژی برای طراحی و پیاده سازی برنامه های ابرزی (cloud-native) می باشد.آقای adam wiggins از بنیان گذاران شرکت Heroku اومده این متدولوژی رو طراحی…