منوی دسته بندی

network

Protocols That DevOps Must Know

پروتکل در واقع یک قرارداد است که توسط دستگاه‌ها و سامانه‌ها برای ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می‌شود. آنها مجموعه قوانین و دستوراتی هستند که تعیین می‌کنند چگونه داده‌ها بین…